Pham Thị Sinh, THPT Cưmgar, Đăk Lăk (135)

(GDVN) - Phạm Thị Sinh hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Cưmgar, tỉnh Đăk Lăk >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
06/04/2012 21:10
Bạn Phạm Thị Sinh có sở thích đọc sách và nghe nhạc