Vật thừa kế

(GDVN) - Trước khi qua đời, bà lão gọi đứa cháu trai tới dặn dò...
16/09/2012 11:11 TV (st)
TV (st)