Nguyễn Hồng Hạnh, Thanh Hóa, THPT Triệu Sơn 1 (330)

(GDVN) -Nguyễn Hồng Hạnh đến từ Thanh Hóa, hiện tại bạn đang là học sinh THPT Triệu Sơn 1. Hồng Ngọc là người thân thiện, thích kết bạn, giao lưu với mọi người.
12/04/2012 20:40