Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Nhạc Linh San (P3)

(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung, lần này là với tạo hình nhân vật Nhạc Linh San qua các phiên bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ >>Xem theo tên: Vương Ngữ Yên - A Châu // Nhậm Doanh Doanh
11/04/2012 19:53 Long Hy (tổng hợp)
Các thế hệ mỹ nhân thể hiện nhân vật Nhạc Linh San (từ trái qua) Thích Mỹ Trân 1984, Trần Thiếu Hà 1996, Trần Đức Dung 2000, Lý Cẩm Mai 2000, Miêu Ất Ất năm 2001 và Dương Dung phiên bản 2012.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nữ diễn viên Thích Mỹ Trân với vai Nhạc Linh San, phiên bản Tiếu ngạo giang hồ năm 1984.
Nhạc Linh San - Trần Thiếu Hà trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 1996.
Trần Thiếu Hà trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 1996.
Trần Thiếu Hà trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 1996 cùng Lệnh Hồ Xung (Lữ Tụng Hiền đóng).
NHạc Linh San - Trần Đức Dung trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2000.
Trần Đức Dung trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2000.
Nữ diễn viên Lý Cẩm Mai vào vai Nhạc Linh San trong Tân tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2000.
Nữ diễn viên Lý Cẩm Mai vào vai Nhạc Linh San trong Tân tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2000.
Nhạc Linh San - Miêu Ất Ất trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2001.
Nhạc Linh San - Miêu Ất Ất trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản 2001.
Dương Dung trong Tân tiếu ngạo giang hồ 2012.
Tạo hình Nhạc Linh San của Tân tiếu ngạo giang hồ 2012 của Dương Dung được cho là lòe loẹt, không khác gì với tạo hình của Nhậm Doanh Doanh trong cùng phiên bản
Long Hy (tổng hợp)