Những bức ảnh làm nhói lòng người xem (P2)

(GDVN) - Hãy cũng nhau dừng lại vài giây để suy ngẫm, và "lúc bạn đang sẻ chia là bạn đang nhận được".
13/04/2012 09:58 Hồ Sỹ Anh
Người mẹ liệt sĩ mù thường ngày vẫn bán nước ở Hồ Gươm. Mẹ làm nhiều người không cầm được nước mắt khi đi qua và nhìn thầy mẹ. Mẹ đã 87 tuổi, 1 người con là liệt sĩ và một người con nữa thì bị tật nguyền.
Ánh mắt và thân hình của đứa bé khiến nhiều người phải ngẫm lại bản thân mình
Bức ảnh được giới trẻ chuyền tay nhau rộng rãi cảnh một bác "ăn mày" ăn cơm thừa bẩn thỉu.
Nhìn cụ già không ai nghĩ ở cái tuổi đấy còn phải mưu sinh
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm
Hãy cùng suy ngẫm 
Trên thế giới này những nơi trú thân như thế này còn rất nhiều
Hồ Sỹ Anh