Trần Thị Minh Diễm, Thừa Thiên Huế, ĐH Ngoại ngữ Huế (359)

(GDVN) -Trần Thị Minh Diễm hiện đang học lớp Anh K8A trường ĐH Ngoại ngữ Huế.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
13/04/2012 13:15