Vũ Mỹ Ninh, Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (364)

(GDVN) - Vũ Mỹ Ninh hiện đang là sinh viên năm thứ 2 ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 
 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
13/04/2012 14:30
Mỹ Ninh là một người vui tính, dễ gần, yêu thích các hoạt động Đoàn - Đội. Hiện Ninh cũng đang là một tình nguyện viên của trường
Mỹ Ninh tham gia cuộc thi với mục đích giao lưu học hỏi với tất cả các bạn sinh viên trên cả nước