Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, An Giang, THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (370)

(GDVN) - Nguyễn Huỳnh Bảo Trân hiện đang là học sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
13/04/2012 16:00
Trân thích đi du lịch, shopping và nghe nhạc...

Ngoài ra, Trân còn thích tìm hiểu về văn hóa các vùng miền trong cả nước, các nền văn hóa trên thế giới...