Sống cạnh... đàn cọp tại Thanh Hóa

Đàn cọp hơn chục con, lừng lững đi lại trong trại nuôi nhốt nằm giữa khu dân cư thuộc xã Xuân Tín, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa khiến chúng tôi không khỏi rợn sống lưng.
15/04/2012 07:44