Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: 4 mỹ nữ trong Thần điêu hiệp lữ (P20)

(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung với các mỹ nhân trong các phiên bản phim Thần điêu hiệp lữ như Công Tôn Lục Ngạc, Quách Tương, Quách Phù và Trình Anh.
26/04/2012 06:06 Long Hy
Công Tôn Lục Ngạc do Châu Tiểu Mỹ thể hiện, TVB sản xuất 1983.
Công Tôn Lục Ngạc do Tô Ngọc Hoa thể hiện, TVB sản xuất 1995.
Công Tôn Lục Ngạc do Đổng Hiểu Yến thể hiện, phiên bản 1998.
Công Tôn Lục Ngạc do Thẩm Y Linh thể hiện, CCTV sản xuất 1998.
Công Tôn Lục Ngạc do Phó Sân thể hiện, phiên bản 2006.
Quách Phù do Liêu An Lệ thể hiện, TVB sản xuất 1983.
Quách Phù do Phó Minh Hiến thể hiện, TVB sản xuất 1995.
Quách Phù do Phó Minh Hiến thể hiện, TVB sản xuất 1995.
Quách Phù do Lý Cần thể hiện, phiên bản 1998.
Quách Phù do Trần Tư Lệ Lệ thể hiện, CCTV sản xuất 1998.
Quách Phù do Trần Tử Hàm thể hiện, phiên bản 2006.
Quách Tương do Huỳnh Mạn Nghi thể hiện, TVB sản xuất 1983.
Quách Tương do Huỳnh Mạn Nghi thể hiện, TVB sản xuất 1983.
Quách Tương do Lý Khởi Hồng thể hiện, TVB sản xuất 1995.
Quách Tương do Lâm Tương Bình thể hiện, Đài Loan sản xuất 1998.
Quách Tương do Lục Nguyệt thể hiện, CCTV sản xuất 1998.
Quách Tương do Dương Mịch thể hiện, TVB sản xuất 2005.
Trình Anh do Vương Ái Minh thể hiện, TVB sản xuất 1983.
Trình Anh do Trương Khả Di thể hiện, TVB sản xuất 1995.
Trình Anh do Chu Yến thể hiện, TVB sản xuất 1998.
Trình Anh do Tống Thanh Thanh thể hiện, CCTV sản xuất 1998.
Trình Anh do Vương Giai thể hiện, TVB sản xuất 2006.
Long Hy