Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hà Nội, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (851)

(GDVN) - Nguyễn Thị Thúy Hằng đến từ Hà Nội và hiện đang học tại  Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
27/04/2012 06:40