Nguyễn Thị Như Ngọc, Hải Phòng, Học viện Ngân hàng (873)

27/04/2012 10:10
(GDVN) - Nguyễn Thị Như Ngọc đến từ Hải Phòng và hiện đang là sinh viên của Trường Học viện Ngân hàng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi