Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883)

27/04/2012 17:50
(GDVN) -Lê Thị Phương Thảo đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 1
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 2
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 3
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 4
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 5
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 6
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 7
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 8
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 9
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 10
 Lê Thị Phương Thảo, TP.HCM, Cao Đẳng Kinh tế Kĩ thuật Miền Nam (883) ảnh 11