La Thị Vường, Lào Cai, THPT DTNT Lào Cai (932)

(GDVN) - Thí sinh La Thị Vường đến từ Lào Cai và hiện bạn là học sinh THPT DTNT Lào Cai.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
29/04/2012 08:30