Dương Thu Trang, Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên (1243)

(GDVN) - Dương Thu Trang đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
09/05/2012 09:20