Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355)

12/05/2012 08:40
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc đến từ Bắc Giang, sinh năm 1993, hiện đang học ở lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc tại trung tâm xuất khẩu. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 1
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 2
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 3
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 4
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 5
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 6
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 7
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 8
Nguyễn Thị Ngọc, Bắc Giang, Lớp tiếng Hàn Quốc (1355) ảnh 9