Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302)

10/05/2012 15:40
(GDVN) - Nguyễn Hồng Vi đến từ Hà Nội và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302) ảnh 1
Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302) ảnh 2
Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302) ảnh 3
Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302) ảnh 4
Nguyễn Hồng Vi, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn (1302) ảnh 5