Phạm Thu Thủy, Nam Định, CĐ Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (1353)

(GDVN) - Phạm Thu Thủy đến từ Nam Định, sinh viên trường CĐ Công Nghệ Thông Tin TP.HCM >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
12/05/2012 08:00