Hà Thị Oanh, Bắc Ninh, Học viện quản lý giáo dục (1468)

(GDVN) -Hà Thị Oanh đến từ Bắc Ninh hiện bạn đang là sinh viên trường Học viện quản lý giáo dục. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
16/05/2012 11:00
Oanh thích tham gia những hoạt động tập thể và xã hội.
Hiện Oanh đang chuẩn bị theo học lớp cảm tình Đảng và cũng từng được giấy khen của học viện và của THành đoàn thành phố Hà Nội
Oanh có thành tích học tập tương đối tốt,bạn luôn là sinh viên viên xuất sắc với điểm học tập khá trong lớp.
Mục đích tham gia muôn một lần tự tin và thể hiện bản thân và mong muốn được làm cộng tác viên với báo giao dục.