Chuẩn bị góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chuẩn bị cho việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), sáng 17.5, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiến kiểm điểm tới các nguyên Ủy viên T.Ư Đảng các khóa.

18/05/2012 07:13

Dự hội nghị có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng; nguyên Bộ trưởng và các chức vụ tương đương khu vực phía Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì hội nghị. Nghị quyết T.Ư 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu ra 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện tốt, trong đó có nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên. Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể, cá nhân, xác định cho được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, đề ra biện pháp khắc phục; tự mỗi cá nhân, có sự góp ý, lấy ý kiến của tập thể, thậm chí nhân dân, nêu lên những việc kiên quyết sửa đổi, kiên quyết thực hiện, nêu gương.

TTXVN