Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669)

23/05/2012 18:20
(GDVN) - Lê Thị Nga, đến từ Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền hình 1. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 1
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 2
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 3
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 4
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 5
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 6
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 7
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 8
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 9
Lê Thị Nga, Thanh Hóa, CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 (1669) ảnh 10