Phạm Thị Cẩm Hà, TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP HCM (1687)

(GDVN) - Phạm Thị Cẩm Hà đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Công ghiệp TP HCM >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
24/05/2012 12:20