Học viện Phòng không – Không quân: Thực hành diễn tập tên lửa C-75M3

Từ ngày 19/5 đến 3/6, Học viện Phòng không- Không quân (PK-KQ) tổ chức đợt diễn tập chiến thuật cho học viên đào tạo sỹ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội tên lửa phòng không C-75M3
25/05/2012 15:50 Nguồn: QĐND

Từ ngày 19/5 đến 3/6, Học viện Phòng không- Không quân (PK-KQ) tổ chức đợt diễn tập chiến thuật cho học viên đào tạo sỹ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội tên lửa phòng không C-75M3 trình độ đại học khoá 54, đào tạo cao đẳng tên lửa phòng không khoá 2 và đào tạo cao đẳng chính chính trị khoá 4.Thực hành chuyển trạng thái SSCĐ

Đợt diễn tập được chia thành hai giai đoạn: diễn tập phân đoạn và diễn tập tổng hợp.Trong giai đoạn diễn tập phân đoạn, các học viên sẽ tham gia chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thu hồi, triển khai đài điều khiển và bệ phóng; thăng bằng định hướng đài, bệ và tháo nạp đạn tên lửa có xe chạy; luyện tập kíp chiến đấu;


 thực hành làm văn kiện chiến đấu của tiểu đoàn tên lửa C75-M3. Tiếp đó, giai đoạn diễn tập tổng hợp sẽ có các nội dung như: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu; kết thúc và khôi phục sức chiến đấu


Nguồn: QĐND