Quốc hội bãi nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến

Với 91,4% số phiếu tán thành, tại phiên họp kín ở hội trường sáng nay (26.5), Quốc hội đã nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội (ĐBQH) của bà Đặng Thị Hoàng Yến.
26/05/2012 14:07 Nguồn: Báo Thanh Niên
Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Ảnh: Ngọc Thắng

Bà Hoàng Yến bị bãi nhiệm với lý do thiếu trung thực trong kê khai lý lịch.

Qua kết quả biểu quyết, có 91,4% ĐBQH đồng ý bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Hoàng Yến (457/500 ĐBQH).

Theo các điều 17, 31 Nội quy Kỳ họp QH, QH đã nhất trí bãi nhiệm tư cách ĐBQH cùa bà Hoàng Yến.

Trước khi QH tiến hành bỏ phiếu kín để bãi nhiệm tư cách ĐBQH tỉnh Long An của ĐB này, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban TVQH cũng đã biểu quyết, bỏ phiếu kín thông qua đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Sau khi bỏ phiếu kín bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Hoàng Yến, QH đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến là người sáng lập Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo (ITA) từ năm 1993 và giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty này kể từ năm 1996 tới nay. Trong 3 năm liên tiếp (từ 2008 - 2010), nữ doanh nhân này nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: Báo Thanh Niên