Đàm Thị Cúc, Lạng Sơn, THPT Tràng Định (1750)

(GDVN) - Đàm Thị Cúc,  đến từ tỉnh Lạng Sơn, hiện đang là học sinh trường THPT huyện Tràng Định. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
27/05/2012 07:30