VIDEO: Cười vỡ bụng với clip mèo nghịch nước

Nếu bạn nghĩ rằng mèo không thích nước thì bạn đã nhầm to!
02/06/2012 08:01 V.H (Đất Việt)