Ngô Thị Thu Hà, Hà Nội, ĐH Sư Pham Hà Nội 2 (1852)

(GDVN) - Ngô Thị Thu Hà đến từ Hà Nội, sinh viên trường ĐH Sư Pham Hà Nội 2 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
01/06/2012 07:00