Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P5)

(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh tư liệu đẹp về hoạt động của các đơn vị thuộc các lực lượng Hải, Lục, Không quân của Quân đội Liên Bang Nga.
06/06/2012 16:02 Lê Mai (Nguồn: tổng hợp)
Lê Mai (Nguồn: tổng hợp)