Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269)

21/06/2012 10:05
(GDVN)- Mỹ Hạnh đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên trường CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 1
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 2
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 3
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 4
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 5
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 6
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 7
Mỹ Hạnh, Hải Dương, CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch (2269) ảnh 8