Fan nữ Tây - Bồ đọ sắc, so dáng trước giờ quyết đấu

(GDVN) - Hai người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đọ dáng và nhan sắc với nhau, để hâm nóng trước trận bán kết giữa hai đội diễn ra vào đêm nay.
27/06/2012 14:30 Hà Anh
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Người đẹp hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha
Hà Anh