Tham ăn kế

Cả bố và con đều thích ăn nhưng ai thông minh hơn thì được ăn ngon hơn.
07/07/2012 08:08
Ăn xong, đến lúc tráng miệng.