Cây hài Quang Tèo - Giang Còi bị lừa như thế nào

08/07/2012 23:08
(GDVN) - Họ đã bị lừa như thế đấy!