Raytheon phát triển mũ phi công điều khiển tích hợp mới

Hãng chế tạo Raytheon vừa nhận hợp đồng phát triển hệ thống máy tính cá nhân, thiết bị hiển thị thông tin tích hợp trên mũ phi công mới với không quân Mỹ.
11/07/2012 11:15 Theo QĐND

Hãng chế tạo Raytheon vừa nhận hợp đồng phát triển hệ thống máy tính cá nhân, thiết bị hiển thị thông tin tích hợp trên mũ phi công mới với không quân Mỹ. Hợp đồng này là một phần trong dự án Air Soldier System (ASS).

Theo thông tin từ Raytheon, dự án Air Soldier được phát triển trên nền tảng dự án Air Warrior đã được không quân Mỹ hoàn thành từ năm 2004.

Mũ thuộc dự án này cho phép phi công có góc nhìn và điều khiển máy bay trực thăng và các phương tiện bay thấp tốt hơn.

Mũ phi công Air Warrior.

Trong tổng số 6 thiết bị của mũ phi công tích hợp Air Warrior, Raytheon đảm nhiệm việc cung cấp 3 thiết bị. Tuy nhiên, thông tin về các thiết bị trong kết cấu mũ phi công điều khiển tích hợp Air Warrior không được tiết lộ.

Mỗi cơ cấu mũ phi công Air Warrior gồm: Thiết bị kết nối, kính hiển thị thông tin và hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi công.

Mũ phi công này được thiết kế để hoạt động liên tục trong 6 giờ và trong tương lai sẽ được nâng lên 11 giờ. Hiện tại, mũ phi công Air Warrior đang được quân đội Mỹ sử dụng tại chiến trường Afghanistan.

Căn cứ vào thông tin sơ bộ, mũ phi công Air Soldier sẽ nhẹ hơn khoảng 25-40% so với mũ Air Warrior. Dự kiến, mũ phi công mới sẽ được hoàn thiện theo 2 giai đoạn tới năm 2018.

Theo QĐND