Quân đội Nga sử dụng thiết bị huỷ đạn mới R-40 "Kẻ huỷ diệt"

(GDVN) - Trong năm 2012, quân đội Nga có kế hoạch tiêu huỷ khoảng 300 ngàn tấn đạn dược quá niên hạn sử dụng. Chi phi cho hoạt động tháo dỡ và tiêu huỷ vũ khí không hề nhỏ. Để tiến hành loại bỏ các loại đạn, động cơ tên lửa đã bị loại bỏ, quân đội Nga đã sử dụng phương pháp mới đó chính là các thiết bị huỷ đạn có tên R-40 "Kẻ huỷ diệt". R-40 là thiết bị nhỏ gọn, có tác dụng dẫn nguồn điện và bắn xung plasma để tiêu huỷ các loại vũ khí đã loại bỏ. R-40 mang lại hiểu quả, kinh tế và mức độ an toàn cao hơn các phương pháp tiêu huỷ đạn thông thường được Nga áp dụng trước đó. Dưới đây là một số hình ảnh tại khu vực bãi huỷ vũ khí ở Voronezh. >> Cập nhật thông tin trên Facebook
16/07/2012 11:19 Nguồn: Livejournal
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Bãi huỷ vũ khí ở Voronezh.
Nguồn: Livejournal