Vẫn còn may

(GDVN) - Ba người đang ăn táo, bỗng một người hoảng hốt: 
28/07/2012 21:25 Mai (st)

- Á, quả táo của tao có một con sâu. Quả táo của bọn mày có không?

Hai thằng kia nhìn quả táo mình đang ăn hồ hởi trả lời:

- May quá, quả của tao chỉ có nửa con.

- Tao còn hên hơn chỉ thấy một cái lỗ.

Mai (st)