Hỏi một đằng trả lời một nẻo

(GDVN) -Mẹ chồng vốn mê tín hỏi con dâu tương lai: 
02/08/2012 09:57 Mai (st)
- Cháu mạng gì?

Cô gái lễ phép trả lời:

- Dạ! Trước cháu dùng mạng Mobi nhưng giờ cháu chuyển sang Vina rồi ạ.
Mai (st)