Đi thi sợ cái gì!

(GDVN) -Bố bảo con trai:- - Ngủ sớm đi, sáng mai phải dậy sớm đi thi. Mong sao vượt qua được môn Toán khó nhằn.
07/08/2012 10:06 TL (st)

- Sớm mà bố, mai thi Toán những 180 phút, thoải mái thời gian ngủ. Con chỉ lo các bạn cùng phòng làm được bài thôi.

Ông bố thấy mừng vì nghĩ thằng con có phong cách lãnh đạo, biết lo cho quần chúng, nhưng vẫn cố lên giọng:

- Thân mày còn lo chưa xong mà còn đi lo cho mấy đứa cùng phòng.

- Hic, các bạn mà không làm được thì lấy gì ra mà cho con làm. Con lo là đúng rồi.

- !!!!!

TL (st)