Chế: Bill Gates và Steve Jobs bàn chuyện thi cử

(GDVN) - Mùa thi đã qua, và đây là chuyện thi cử của 2 người giầu nhất thế giới.
15/08/2012 16:14 TL (st)
TL (st)