Hãy xem người dân làm gì khi nhặt được tiền!

Bạn sẽ làm gì khi nhìn thấy tiền hay đồ vật giá trị bị rơi bên đường? Đa số mọi người sẽ nhặt lên. Đó là một điều bình thường nhưng cách cư xử tiếp theo mới là cái đáng để bàn. 
17/08/2012 09:47
Cuaroi168.jpg
Hình ảnh cắt từ clip

Khi biết món đồ bị rơi là của ai nhiều người sẽ gọi và trả lại ngay. Nhưng cũng có những người lại cố tình giấu nhẹm đi, thậm chí “cãi bay cãi biến”, nhất định không chịu trả lại ngay cả khi chính chủ nhân của món đồ đó đến xin lại.

Clip “Rơi đồ” do chúng tôi thực hiện