Hôm nay, đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội

(GDVN) – Chiều nay, 22/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt UBTV Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch QH.
22/07/2011 02:21

(GDVN) – Chiều nay, 22/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt UBTV Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội.

 

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Từ 14h, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Từ 15h30: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

16h chiều 21/7, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình dự kiến số lượng ủy viên Thường vụ Quốc hội là 18. Số phó chủ tịch Quốc hội là 4, tương đương khóa 12.

Theo tờ trình, 4 phó chủ tịch Quốc hội khóa 13 sẽ phụ trách các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, kinh tế - tài chính, pháp luật - tư pháp và an ninh - quốc phòng. Ngoài chủ tịch và phó chủ tịch Quốc hội, 13 ủy viên Thường vụ còn lại sẽ là chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban và trưởng một số ban giúp việc cho Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội khóa 12 có 4 phó chủ tịch là các ông Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và bà Tòng Thị Phóng. Ngoại trừ ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia khóa mới, 3 phó chủ tịch còn lại tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội.

Số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 là 18, trong đó 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và 3 phó chủ tịch nêu trên, còn có các ông bà: Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc và ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

{iarelatednews articleid='7626,8262,8292,8244,8214,8219'}

B.T

alt