Đôrêmon chế: Mon 'lên lớp' về tình yêu học trò

(GDVN) - Tuổi học trò không yêu thì tốt, yêu vào rồi cái dốt lộ ra.
05/11/2012 11:40 TV (st)
TV (st)