Bầu Kiên bị bắt thực sự không ảnh hưởng tới VPF và bóng đá Việt Nam?

(GDVN) - Đó là câu hỏi được đặt ra khi nhìn lại ảnh hưởng bao trùm của ông Nguyễn Đức Kiên với những đổi thay của bóng đá Việt Nam trong 11 tháng qua. Liệu bầu Kiên bị bắt thực sự không ảnh hưởng tới VPF và bóng đá Việt Nam?
22/08/2012 16:56 Anh Thy (clip VTV)
Bầu Kiên có ảnh hưởng bao trùm tới bóng đá Việt Nam.
Anh Thy (clip VTV)