Tranh dự thi của Minh Dũng, lớp 5H, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 36)

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Vũ Minh Dũng, tới từ lớp 5H, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
05/10/2012 15:55 Ban Biên tập
"Sau này lớn lên em muốn trở thành một họa sĩ".
Ban Biên tập