Tranh dự thi của Bảo Sơn, lớp 5I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 121)

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Viết Bảo Sơn, tới từ lớp 5I, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

15/10/2012 15:05
Ước mơ của em là trở thành một nhà hoạt động từ thiện