Khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania tuần tra trên Vịnh Aden

(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại cảnh lực lượng chiến đấu của khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania khi nó thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát, kiểm soát tàu thuyền trong chiến dịch chống cướp biển mang tên "Atalanta".
19/10/2012 21:09 Lê Dũng (theo navy.ro)
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Ảnh chụp trên Vịnh Aden từ khinh hạm King Ferdinand của Hải quân Romania.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng xuồng cao tốc để kiểm tra 1 tàu dân sự di chuyển trên Vịnh Aden bị nghi là cướp biển.
Hoàn thành nhiệm vụ
Con tàu vô can đã được tự do
Lê Dũng (theo navy.ro)