Tranh dự thi của Nguyệt Anh, lớp 4B, Tiểu học Dịch Vọng A(MS: 147)

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Trần Nguyệt Anh, tới từ lớp 4B, Trường Tiểu Học Dịch Vọng A.
22/10/2012 15:13 Ban Biên Tạp
Em muốn làm một nữ bếp trưởng
Ban Biên Tạp