Hé lộ vệ tinh thông tin quân dụng cao tần tiên tiến mới của Mỹ

(GDVN) - Tân Hoa xã vừa có chùm ảnh hé lộ vệ tinh cao tần tiên tiến mới của Mỹ cung cấp các dịch vụ cho Mỹ và đồng minh.
24/10/2012 16:27 Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
Vệ tinh thông tin quân dụng cao tần tiên tiến mới của Mỹ

Tân Hoa xã vừa có bài viết cho rằng, vệ tinh cao tần tiên tiến (AEHF) là chương trình thông tin vệ tinh do Bộ Tư lệnh Không gian Không quân Mỹ quản lý, cung cấp dịch vụ cho lực lượng vũ trang Mỹ và các lực lượng quân đồng minh khác.

Nhóm vệ tinh này tổng cộng gồm có 4 vệ tinh, hiện đã có 2 vệ tinh đang vận hành trên quỹ đạo, chiếc vệ tinh thứ ba có kế hoạch phóng vào năm 2013.

Nhiệm vụ chủ yếu của vệ tinh cao tần tiên tiến quân Mỹ là thông qua các loại chùm sóng dải hẹp, tiến hành thông tin bảo mật giữa các nhân viên tác chiến, đường liên kết chéo giữa các vệ tinh không gian có thể chuyển tiếp thông qua các thiết bị đầu cuối mặt đất, trực tiếp thực hiện thông tin chéo giữa các vệ tinh và có khả năng chống gây nhiễu, xác suất chặn thấp tương đối cao.

Gần đây, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng 3 năm trị giá 164 triệu USD với công ty Raytheon, mua thiết bị đầu cuối mặt đất hệ thống thông tin vệ tinh cao tần tiên tiến.

Thiết bị đầu cuối này là một loại thiết bị đầu cuối thông tin vệ tinh chiến thuật chống gây nhiễu di động và bảo mật.

Vệ tinh thông tin quân dụng cao tần tiên tiến mới của Mỹ
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)