Tranh dự thi của Như Quỳnh lớp 5/2, Tiểu học Đặng Văn Ngữ (MS:425)

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Lại Ngọc Như Quỳnh, tới từ lớp 5/2, trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ.

13/11/2012 16:58 Ban Biên Tập
Ước mơ của em là bác sĩ, em muốn chữa bệnh cho những người bạn này, những người kém may mắn hơn em.
Ban Biên Tập