Tranh dự thi của Trí Thành, lớp 4B1, Tiểu học Xã Đàn (MS:468)

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Trí Thành, tới từ lớp 4B1, trường Tiểu học Xã Đàn.
19/11/2012 16:42
Lớn lên em sẽ làm bác sĩ để chũa bệnh cho mọi người