Muốn thêm cơ hội đỗ đại học năm nay, phải nhớ những mốc thời gian này

(GDVN) - Từ ngày 19/7 đến đến 28/7 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển và kết thúc điều chỉnh vào 28/7.
10/07/2018 12:37 Thùy Linh

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất ngày 11/7/2018, hoàn thành việc đối sánh kết quả thi.

Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả thi quốc gia 2018 cho thí sinh vào ngày 11/7/2018.

Sau thời gian này, thí sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng sau đây:

Từ ngày 19/7 đến 26/7, các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 19/7 đến đến 28/7 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển và kết thúc điều chỉnh vào 28/7.

Ngày 6/8, các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và thí sinh trúng tuyển nhập học trước 17 giờ ngày 12/8.

Từ ngày 22/8, các trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thùy Linh